Middagsymposium


30 november 2023


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13:00

Inloop met koffie of thee

13:30 Anita Roelands

Opening middagleider Anita Roelands

Drs. Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP | Arbeid & Organisatie, burn-outexpert, Voice Dialogue master, yogi en schrijver.

13:35 Henriette Deckers

De eerste sleutels bij een op hol geslagen stresssysteem

Drs. Henriëtte Deckers, gz-psycholoog, werkzaam als eerstelijnspsycholoog, (Voice Dialogue)coach, supervisor en schrijver.

Wanneer spreken we van burn-out? In deze lezing gaat Henriette Deckers in op de belangrijkste sleutels die nodig zijn om bij burn-out cliënten het overactief geraakte stresssysteem weer in balans te brengen. Zij introduceert de routekaart van drie duidelijk te onderscheiden burn-outherstelstappen. Hoe komen cliënten blijvend uit de burn-out? Wat is de rol van goed accumanagement daarbij? En waarom is accumanagement veel breder inzetbaar? Henriette zal je wellicht verrassen met haar brede definitie van zelfzorg bij uitputting.
14:20 Anita Roelands

Aandacht voor de onderliggende oorzaak en voor reïntegratie

Anita Roelands, Registerpsycholoog NIP | Arbeid & Organisatie, burn-outexpert, Voice Dialogue master, yogi en schrijver.

Therapeutische interventies kunnen bij aanvang van de behandeling belastend zijn voor de cliënt. Wanneer is het dan wel een goed moment om hiermee te starten? Naast de innerlijke psychische wereld, leeft de cliënt in een context familie, vrienden en werk. Hoe kun je als behandelaar goed inschatten wanneer een cliënt toe is aan het bekende eerste kopje koffie op het werk? Wat zijn de ja’s en de nee’s hierbij? Anita Roelands onthult een simpele checklijst om een duurzame reïntegratie te waarborgen zodat terugval voorkomen kan worden.
15:05

Pauze

15:35 Kirsten Slegh

De werkgever, de behandelaar en de bedrijfsarts; de kunst van het samenwerken

Kirsten Slegh, directeur verzuim- en HR adviesbureau KMS Advisering.

Als een cliënt na een verzuim- en herstelperiode weer belastbaar wordt voor werk, zijn er diverse partijen betrokken bij de reïntegratie. Wat kan de behandelaar doen zodat de reïntegratie zorgvuldig verloopt en de client soepel naar werk terugkeert? Wanneer is het raadzaam om de bedrijfsarts of Human Resources te benaderen en wat zijn de valkuilen hierbij? Wie heeft welke rol in het begeleiden van de reïntegratie binnen de Wet Verbetering Poortwachter? Hoe kun je aansluiting vinden bij de ‘taal’ die iedere partij spreekt? Kirsten Slegh neemt jullie graag mee in dit onderdeel, waar de problematiek van de cliënt wordt bezien in de context van terugkeer naar werk. De verschillende spelers hebben uiteenlopende belangen.
16:20

Borrel

17:00

Afsluiting